Betaling

Vi krever betaling for varen gjennom vår betalingsløsning i nettbutikk.Våre betalingsbetingelser er kontant betaling ved levering/henting, alternativ betaling med kort på vår kortterminal. Eventuelle avvik fra dette skal tydelig fremgå av ordrebekreftelsen. Kreditt må avtales på forhånd, og er kun bindende ved skriftlig avtale.

Personvern

Alwaysfootball behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

Kortinformasjon

Når du handler hos Alwaysfootball blir betalingen behandlet av PayPal som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

 

Oppgradering
Always Football har rett til å erstatte bestilte billetter til tilsvarende eller oppgraderte billetter, til de som er kjøpt. På denne sjeldne anledningen vil kunden bli varslet på forhånd.

Avbestilling

Dersom du ønsker å avbestille varene må du snarest ta kontakt med kundeservice/salgsavdelingen. Har varen allerede blitt videresendt fra oss, gjelder regler for vanlig retur av varer.

Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi Alwaysfootball skriftlig melding (e-post, telefaks eller brev) om at du vil påberope deg mangelen. Alwaysfootball vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). Alle reklamasjoner må skje skriftlig straks feil er eller burde vært oppdaget. Hvis det viser seg at levert varer lider av mangler, som vi svarer for, har vi valget mellom å avhjelpe mangelen, å foreta omlevering eller å kreditere kjøperen for hele eller deler av fakturabeløpet mot ved hel kreditering å få den mangelfulle vare stilt til vår disposisjon. Hel kreditering kommer kun på tale ved vesentlige mangler. Kjøperen kan kun gjøre krav gjeldende for den del av en leveranse som er mangelfull. Vårt ansvar er i alle tilfeller begrenset oppad til varens fakturaverdi, og vi har intet ansvar for skade eller tap som skyldes varens videre anvendelse eller for andre former for indirekte skade eller tap. Vårt ansvar omfatter kun feil, som kan føres tilbake til vår leveranse. Omkostninger ved feilens konstatering, eventuell demontering, forsendelse og reinnstallasjon er ikke inkludert i ansvaret, men påhviler kunden. Vårt ansvar omfatter ikke ansvar for driftstap, tidstap, avansetap eller annet indirekte tap. Selger er kun ansvarlig for personskade, hvis det kan bevises, at skaden skyldes feil eller forsømmelse begått av selger eller andre som han har ansvaret for. Selger er ikke ansvarlig for skade på fast eiendom eller løsøre. Selger er ikke ansvarlig for driftstap, tapt arbeidsfortjeneste eller annet indirekte tap. Vi gjør særlig oppmerksom på, at vår plikt til å utbedre mangler eller foreta omlevering ikke omfatter:

Hvis en vare sendes i retur pga. reklamasjon, skal reklamasjonsskjema utfylles og sendes med varen.

Avbestillingsregler

Etter at betalingen er gjort kan kunden ikke avbestille fotballbillettene/pakkene, de kan heller ikke avbestilles om fotballkampen skulle flyttes til et annet tidspunkt eller dato. Vi må selv forhåndsbestille hotell og billettene og vi er ikke garantert refusjon, da andre leverandører og klubber ikke gir refusjon. Uansett årsak vil det ikke bli refundert. Skulle kampen bli flyttet, vil disse billettene fortsatt være gyldig på ny. OBS! 1. Prisene kan forandres iløpet av sesongen. 2. Kampdato og tid kan forandres underveis på grunn av tv-rettigheter, og eventuelle cup'er som spilles. Dere må da holde dere oppdatert på dette og dobbeltsjekke dette selv. Vi anbefaler dere og bestille 3 netter, for å unngå den risken om at kampen kan bli flyttet.